بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز کیست؟ اگر قصد عمل بینی گوشتی خود را دارید، قبل از هر چیز باید جواب این سوال را پیدا کنید؛ زیرا در غیر این صورت تنها سلامتی و زیبایی چهره خود را به خطر می‌اندازید.

اگر دوست دارید بر اساس شرایط خود بهترین دکتر عمل بینی گوشتی در شیراز را پیدا کنید، توصیه می‌کنم حتما یک مشاوره تخصصی از کارشناسان ما در دکتر لند دریافت کنید.

به دنبال بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز میگردید؟ لیست بهترین جراحان بینی گوشتی در شیراز: تماس:

 • دکتر محمد بلاغی: عمل بینی گوشتی: 45 تا 50 میلیون تومان
 • آرش سبحان منش: عمل بینی گوشتی: 40 تا 45 میلیون تومان
 • حسین مرادیان: عمل بینی گوشتی: 35 تا 40 میلیون تومان
 • نگار جعفری: عمل بینی گوشتی: 25 میلیون تومان

جدول کامل معرفی بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز

جراحان زیادی در شهر شیراز در زمینه عمل بینی گوشتی فعالیت می‌کنند. در این قسمت بهترین آن‌ها را می‌شناسید.

نام جراحسبک عملهزینه جراحی
دکتر محمد بلاغیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی45 تا 50 میلیون تومان
آرش سبحان منشطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی40 تا 45 میلیون تومان
حسین مرادیانطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی35 تا 40 میلیون تومان
نگار جعفریطبیعی / نیمه فانتزی23 میلیون تومان
محمد علی اسدیطبیعی / نیمه فانتزی33 میلیون تومان
نصیر سعیدیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی40 تا 45 میلیون تومان
سولماز قربانیطبیعی / نیمه فانتزی28 تا 32 میلیون تومان
حمیدرضا کاظمیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی35 تا 40 میلیون تومان
مجتبی قائدیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی45 میلیون تومان

قطعا شما برای تصمیم‌گیری در مورد پزشک موردنظرتان به اطلاعات بیشتر و بررسی نمونه کارها نیاز دارید. در ادامه جزئیات کامل و نمونه کارهای هر پزشک را با هم بررسی می‌کنیم.

بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز طبق نظرسنجی ها (لطفا شرکت کنید!)

بهترین جراح بینی در شیراز

دکتر محمد بلاغی

دکتر محمد بلاغی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر محمد بلاغی
تخصصجراحی دهان، فک و صورت
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 تا 45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی#

نمونه کار عمل بینی گوشتی دکتر محمد بلاغی:

1. دکتر آرش سبحان منش

دکتر آرش سبحان منش
عنوانجزئیات
نام جراحآرش سبحان منش
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 تا 45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحیپیوند / شهریار

نمونه کار عمل گوشتی دکتر آرش سبحان منش

2. دکتر حسین مرادیان

دکتر حسین مرادیان
عنوانجزئیات
نام جراححسین مرادیان
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 تا 40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلینیک جراحیمیرحسینی / آفرینش

نمونه کار عمل گوشتی دکتر حسین مرادیان

3. دکتر نگار جعفری

دکتر نگار جعفری
عنوانجزئیات
نام جراحنگار جعفری
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل23 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحیآفرینش

نمونه کار عمل گوشتی دکتر نگار جعفری

4. دکتر محمد علی اسدی

دکتر محمد علی اسدی
عنوانجزئیات
نام جراحمحمدعلی اسدی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل33 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیمسلمین

نمونه کار عمل گوشتی دکتر محمد علی اسدی

5. دکتر نصیر سعیدی

دکترسید نصیرالدین سعیدی اسلامی
عنوانجزئیات
نام جراحنصیر سعیدی
تخصصفک و صورت / گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 تا 45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلینیک جراحیسپید / بیمارستان ایران

نمونه کار عمل گوشتی دکتر نصیر سعیدی

6. دکتر سولماز قربانی

دکتر سولماز قربانی
عنوانجزئیات
نام جراحسولماز قربانی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل28 تا 32 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیپیوند

نمونه کار عمل گوشتی دکتر سولماز قربانی

7. دکتر حمیدرضا کاظمی

دکتر حمیدرضا کاظمی
عنوانجزئیات
نام جراححمیدرضا کاظمی
تخصصفک و صورت
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 تا 40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلینیک جراحیآفرینش / بیمارستان پیوند / کلینیک آزادگان

نمونه کار عمل گوشتی دکتر حمیدرضا کاظمی

8. دکتر مجتبی قائدی

دکتر مجتبی قائدی
عنوانجزئیات
نام جراحمجتبی قائدی
تخصصجراحی پلاستیک (فوق تخصصی)
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحیپیوند

نمونه کار عمل گوشتی دکتر مجتبی قائدی

9. دکتر حامد پوستچی

دکتر حامد پوستچی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر حامد پوستچی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحینیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل25 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر حامد پوستچی

10. دکتر پیام حق پناه

دکتر پیام حق پناه
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر پیام حق پناه
تخصصمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحینیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیکلینیک تخصصی زیبایی مه آرا

نمونه کار عمل گوشتی دکتر پیام حق پناه

11. دکتر ونون آصفی

دکتر ونون آصفی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر ونون آصفی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحیبیمارستان شفا

نمونه کار عمل گوشتی دکتر ونون آصفی

12. دکتر محسن روشنی

دکتر محسن روشنی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر محسن روشنی
تخصصمتخصص گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان حضرت علی اصغر (ع )

نمونه کار عمل گوشتی دکتر محسن روشنی

13. دکتر بهروز گندمی

دکتر بهروز گندمی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر بهروز گندمی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل25 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر بهروز گندمی

14. دکتر سیدحسین دستغیب

دکتر سیدحسین دستغیب
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر سیدحسین دستغیب
تخصصگوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیبیمارستان شفا

نمونه کار عمل گوشتی دکتر سیدحسین دستغیب

15. دکتر شهریار شاهمرادی

دکتر شهریار شاهمرادی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شهریار شاهمرادی
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل25 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر شهریار شاهمرادی

16. دکتر امید زرگرانی

دکتر امید زرگرانی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر امید زرگرانی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل30 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیبیمارستان امام جعفر صادق سعادت شهر

نمونه کار عمل گوشتی دکتر امید زرگرانی

17. دکتر محمدمهدی ده بزرگی

دکتر محمدمهدی ده بزرگی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر محمدمهدی ده بزرگی
تخصصجراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی
هزینه عمل30 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر محمدمهدی ده بزرگی

18. دکتر رضا کبودخانی

دکتر رضا کبودخانی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر رضا کبودخانی
تخصصگوش و حلق و بینی جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر رضا کبودخانی

19. دکتر طیبه کاظمی

دکتر طیبه کاظمی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر طیبه کاظمی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان شهید آیت اله دستغیب

نمونه کار عمل گوشتی دکتر طیبه کاظمی

20. دکتر دنیا کرمی

دکتر دنیا کرمی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر دنیا کرمی
تخصصمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل15 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحیبیمارستان کوثر

نمونه کار عمل گوشتی دکتر دنیا کرمی

21. دکتر لطفعلی نوروزی

دکتر لطفعلی نوروزی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر لطفعلی نوروزی
تخصصجراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیسپهر

نمونه کار عمل گوشتی دکتر لطفعلی نوروزی

22. دکتر لیلا اسدپور

دکتر لیلا اسدپور
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر لیلا اسدپور
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر لیلا اسدپور

23. دکتر وحید عین آبادی

دکتر وحید عین آبادی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر وحید عین آبادی
تخصصمتخصص جراحی زیبایی و ترمیمی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر وحید عین آبادی

24. دکتر لیلا شریفی

دکتر لیلا شریفی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر لیلا شریفی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر لیلا شریفی

25. دکتر آزاده مرادی

دکتر آزاده مرادی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر آزاده مرادی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل30 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر آزاده مرادی

26. دکتر غلامرضا کدخدائی

دکتر غلامرضا کدخدائی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر غلامرضا کدخدائی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار عمل گوشتی دکتر غلامرضا کدخدائی

پهمان‌طور که می‌بینید مدت زمان نوبت دهی تمام جراحان بینی زیاد است؛ آیا دوست دارید خیلی سریع یک نوبت فوری دریافت کنید؟ تنها چاره شما تیم دکتر لند است. مشاوران ما در سریع‌ترین زمان ممکن نوبت ویزیت و حتی عمل فوری با جراحان بالا را برایتان فراهم می‌کنند.

معرفی سایر جراحان بینی گوشی در شیراز

علاوه بر موارد بالا، پزشکان بسیار دیگری نیز در زمینه جراحی بینی گوشتی در شیراز فعالیت می‌کنند که به طور خلاصه در جدول زیر با آن‌ها آشنا می‌شوید.

نام پزشکهزینه جراحی
حامد پستچی60 تا 80 میلیون تومان
دکتر حق پناه70_80 میلیون تومان
دکتر آصفی80 میلیون تومان
دکتر روشنیبالای 70 میلیون تومان
دکتر ربیعی60_70 میلیون تومان
دکتر گندمی80 میلیون تومان
دکتر کرم نژاد65 میلیون تومان
خسرو خسروی75 میلیون تومان
دکتر دستغیب78 میلیون تومان
دکتر برخورداری80 میلیون تومان
شهریار شاه مرادی65 میلیون تومان
امید زرگرانیبالای 70 میلیون تومان
سلمان شاکری90 میلیون تومان
داریوش ساریخانی80 میلیون تومان
لیلا اسدپور7 میلیون تومان
وحید عین آبادی70 میلیون تومان
دکتر نوروزی73_ 80 میلیون تومان
علی رضا مصباحیبالای 80 میلیون تومان
غلام رضا معین80_85 میلیون تومان
دکتر ده بزرگی70 _ 80 میلیون تومان
محمد مهدی محرابی65 میلیون تومان
لیلا شریفی60 میلیون تومان
اسماعیل کوشش70_75 میلیون تومان
مسیح طالعبالای 70 میلیون تومان
ادیب ملائی60 تا 80 میلیون تومان
آمیتیس نوذری60 میلیون تومان
شمیلا رضوانی نیا50_60 میلیون تومان
رضا کبود خانی70 _ 80 میلیون تومان
فیروز یگانه60 تا 80 میلیون تومان
دنیا کرمی70 میلیون تومان
طیبه کاظمی60 _ 70 میلیون تومان
آزادی مرادیبالای 60 میلیون تومان
دکتر کدخدایی80_87 میلیون تومان
دکتر سحراب پور90 میلیون تومان
اردلان دهقانی80 میلیون تومان

کدام جراح را انتخاب کنیم؟

در این بخش شما با تمام جراحان بینی گوشتی شیراز و همچنین سبک و هزینه آن‌ها آشنا شدید. خیلی از افراد با وجود تمایل زیاد به عمل بینی‌شان، توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند؛ اگر شما نیز از این افراد هستید یک خبر خوب برایتان دارم.

اگر دوست دارید بینی خود را نزد پزشکانی بسیار خبره و با هزینه‌ای بسیار کمتر عمل کنید، کارشناسان ما به کمکتان آمده و با توجه به بودجه و سلیقه‌تان، بهترین پزشک را به شما معرفی می‌کنند.

علاوه بر این شما می‌توانید با کمک تیم دکتر لند حتی هزینه عمل بینی را به صورت اقساطی نیز پرداخت کرده و از تخفیف‌های بسیار ویژه‌ای نیز بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

در انتخاب جراح بینی گوشتی باید چه مواردی را در نظر بگیریم؟

یافتن بهترین جراح بینی گوشتی شیراز بسیار حساس بوده و باید حتما در زمان تحقیق فاکتورهای زیادی را بررسی کنید. در بخش زیر تمام این موارد را بررسی می‌کنیم.

 • دارای تجربه و تخصص بالا در عمل بینی گوشتی
 • دارای عکس‌های قبل و بعد واقعی و باکیفیت
 • دارای گواهینامه بورد
 • ارتباط قوی با بیمار
 • توجه به سلیقه و سلامت زیبا جو
 • رفع تمام سوالات و ابهامات شما
 • دارای پرسنل خبره

برای اینکه بدانید بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز کیست تمام این موارد در انتخاب نقش مهمی دارند. البته بررسی همه این فاکتورها کمی سخت و زمان‌بر است؛ به همین دلیل کارشناسان ما در تیم دکتر لند کارتان را راحت کرده‌اند.

اگر دوست دارید مناسب‌ترین پزشک را بر اساس سلیقه، نوع بینی و بودجه خود انتخاب کنید، با مشاوران ما تماس بگیرید.

قبل و بعد عمل بینی گوشتی در شیراز

از قدیم گفته‌اند که آدمیزاد تا چیزی تا با چشم خود نبیند آن را باور نخواهد کرد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم برای ایجاد اطمینان بیشتر شما، قبل از هر چیز عکس قبل و بعد از عمل بینی گوشتی تعدادی از کسانی که با دکترلند عمل کرده‌اند را برای شما به نمایش بگذاریم:

هزینه عمل بینی گوشتی در شیراز

هزینه جراحی بینی در شیراز بسته به عوامل مختلفی، در مورد هر فردی منحصربه‌فرد است و هزینه نهایی بر اساس نیازها و نیازهای خاص بیمار تعیین می‌شود. برخی از عوامل کلیدی که بر هزینه جراحی بینی در شیراز تأثیر می‌گذارد عبارت‌اند از:

 • پیچیدگی جراحی
 • تخصص جراح
 • نوع روش جراحی بینی
 • امکانات بیمارستانی یا کلینیک
 • بیهوشی و دارو
 • موقعیت جغرافیایی
 • تست‌ها و مشاوره‌های قبل از عمل
 • مراقبت‌های بعد از عمل

عمل بینی گوشتی مقرون‌به‌صرفه در شیراز با دکترلند + اقساطی

به‌طورکلی عمل بینی گوشتی شما با دکترلند بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از هرجای دیگر خواهد بود. چطور؟

 • مشاوران متخصص ما در دکترلند علی‌رغم زمانی که برای بررسی دلسوزانه بینی شما می‌گذارند، از شما ویزیت فوری نیم‌بها دریافت می‌کنند.
 • ما باور داریم که زیبایی حق شماست! بنابراین با دکترلند شما دیگر نگران پرداخت یکجا هزینه‌های هنگفت جراحی بینی گوشتی نخواهید بود و پرداخت اقساطی برای شما امکان‌پذیر است.
 • اگر در شهرستان ساکن هستید با ویزیت آنلاین در هزینه‌های رفت‌وآمد و اسکان صرفه‌جویی خواهید کرد.
 • بر روی هزینه تمام عکس‌برداری‌های رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها تخفیفات دکترلندی در نظر گرفته‌ایم.
 • هنوز هم به دنبال یک دلیل دیگر می‌گردید؟ همین الآن با مشاوران ما تماس بگیرید تا رایگان شما را راهنمایی کنند.

روش‌های مختلف عمل بینی گوشتی شیراز

جراحی بینی یا رینوپلاستی شامل طیف وسیعی از تکنیک‌ها و روش‌های جراحی است که باهدف بهبود ظاهر و عملکرد بینی انجام می‌شود. در شیراز، شهری که به دلیل تخصص پزشکی و امکانات پیشرفته‌اش شناخته شده است، روش‌های مختلف جراحی بینی زیر برای رفع نیازهای مختلف بیماران ارائه می‌شود.

جراحی باز بینی گوشتی در شیراز

در این عمل با ایجاد یک برش خارجی بر روی بافت بین سوراخ‌های بینی، امکان دسترسی مستقیم به ساختارهای درونی بینی، برای جراح فراهم می‌شود. برای موارد پیچیده‌ای که نیاز به تغییر شکل یا بازسازی چشمگیر چارچوب بینی دارند، امکان تغییرات گسترده‌تر و تنظیمات دقیق را فراهم می‌کند.

مدل عمل زیبایی بینی دکتر آرش سبحان منش

جراحی بسته بینی گوشتی در شیراز

رینوپلاستی بسته از طریق برش‌های داخلی درون سوراخ‌های بینی و بدون بریدگی خارجی انجام می‌شود. این تکنیک برای مواردی که به تنظیمات جزئی نیاز است ایدئال است و مزیت عدم وجود اسکار خارجی قابل‌مشاهده، تورم کمتر بعد از عمل و بهبودی سریع‌تر را به همراه دارد.

نمونه قبل و بعد عمل دماغ دکتر محمد رضا نجفی

تزریق فیلر بینی گوشتی در شیراز

تزریق فیلرهایی معمولاً شامل اسید هیالورونیک، به نواحی خاصی از بینی برای تغییر شکل و کانتورکردن بینی است. این روش سریع و کم تهاجمی برای بیمارانی که به دنبال تغییرات غیرجراحی و موقتی در ظاهربینی هستند مناسب است.

فناوری جت پلاسما برای بینی گوشتی در شیراز

فناوری J-Plasma یک تکنیک پیشرفته است که از گاز یونیزه شده برای تراشیدن و اصلاح بافت‌های بینی استفاده می‌کند. انرژی پلاسما درحالی‌که آسیب به ساختارهای اطراف را به حداقل می‌رساند، بافت اضافی را بادقت بالایی از بین می‌برد، خطر خونریزی و کبودی را کاهش می‌دهد و منجر به زمان بهبودی سریع‌تر و نتایج بالقوه برتر می‌شود.

لیفت بینی گوشتی در شیراز

با استفاده از پرکننده‌های تزریقی برای بالابردن و کانتورکردن نوک بینی است. این تکنیک مخصوصاً برای افرادی که نوک بینی آویزان یا روبه‌پایین دارند مؤثر است.

سبک‌های جراحی بینی گوشتی در شیراز

در سال‌های اخیر، سبک‌های مختلف جراحی بینی پدیدار شده‌اند که هر کدام نتایج منحصربه‌فرد و سفارشی ارائه می‌دهند. زیبا جویان طبق سلیقه خود و مشورت با پزشکان یکی از این سبک‌ها را انتخاب خواهند کرد.

 جراحی بینی گوشتی طبیعی

جراح تغییرات ظریفی در بینی ایجاد می‌کند و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن را حفظ می‌کند. اینجا بر پالایشی که منجر به نتیجه ظریف‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، به‌جای دگرگونی تأکید می‌شود.

قبل و بعد جراحی بینی مردانه سبک طبیعی دکتر محمدعلی اسدی

جراحی فانتزی بینی گوشتی

جراحان ماهر در این سبک اشکال پیچیده و نامتعارف بینی را با عناصری از جذابیت و استعداد هنری ترکیب می‌کنند. این سبک از رینوپلاستی برای کسانی که به دنبال ظاهری متمایز و خارق‌العاده هستند، جذاب است.

نمونه قبل و بعد عمل زیبایی بینی گوشتی سبک فانتزی دکتر حسین مرادیان

جراحی بینی گوشتی نیمه فانتزی

جراحان از تخصص هنری خود برای ایجاد تغییرات ظریف در ظاهربینی استفاده می‌کنند و ظاهری متمایز و سفارشی را به نمایش می‌گذارند که بر اساس واقعیت باقی می‌ماند.

قبل و بعد رینوپلاستی به سبک نیمه فانتزی دکتر محمدعلی اسدی

انتخاب سبک عمل بینی گوشتی به چه عواملی بستگی دارد؟

 • میمیک صورت
 • فرم قبلی بینی
 • احترام به هویت قومی
 • حفظ یا بهبود عملکرد بینی
 • ایجادنکردن یا تصحیح مشکلات تنفسی

‌بهبودی و مراقبت‌های لازم و ضروری

با درک فرایند، مدیریت انتظارات و پیروی از دستورالعمل‌های مراقبت قبل و بعد از عملی که تیم متخصص دکترلند در این مقاله به زیبا جویان خود می‌دهد، با اطمینان منتظر نتایج تحول‌آفرین باشید و از جراحی آرام و بهبودی سریع خود اطمینان حاصل کنید.

اگر پس از خواندن این مطلب بازهم سؤالی داشتید با مشاوران ما تماس بگیرید و از خدماتی مانند نوبت فوری و نیم‌بها و ویزیت آنلاین برای شهرستانی‌ها بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که زیبا جویان دکترلند تا 3 سال پس از عمل، از مشاوره و پشتیبانی رایگان ما استفاده خواهند کرد.

اقدامات قبل از جراحی بینی گوشتی در شیراز

1. مشاوره اولیه:

در طول این قرار ملاقات، جراح آناتومی بینی شما را ارزیابی می‌کند، اهداف و انتظارات شما را موردبحث قرار می‌دهد و مناسب‌ترین روش جراحی را به شما توصیه خواهد کرد.

بیان اهداف و نظرات خود در مورد عمل بینی و ارائه مناسب ترین روش برای شما

2. ارزیابی قبل از عمل:

قبل از جراحی بینی، شما یک ارزیابی کامل شامل معاینات فیزیکی، مطالعات تصویربرداری و تست‌های آزمایشگاهی انجام خواهید داد که اگر از زیبا جویان دکترلند باشید، تخفیف‌های بسیار ما نیز شامل حال شما خواهد شد.

چگونه پرطرفدارترین جراح بینی گوشتی در شیراز را بشناسیم؟

3. برنامه‌ریزی جراحی:

بر اساس مشاوره و ارزیابی قبل از عمل، جراح طرح دقیق جراحی را ایجاد می‌کند. این طرح تغییرات خاصی را که باید در ساختار بینی ایجاد شود مشخص می‌کند و روند جراحی را هدایت می‌کند.

دریافت مشاوره زیبایی قبل از جراحی گوشتی بینی شیراز

4. آماده شدن برای جراحی:

در روزهای منتهی به جراحی بینی، دستورالعمل‌هایی در مورد مراقبت‌های قبل از عمل، از جمله دستورالعمل‌هایی برای پرهیز از مصرف برخی داروها، ترک سیگار و ترتیب دادن یک فرد بزرگسال مسئول برای همراهی شما در روز جراحی که بعد از آن شما را به خانه برساند و… دریافت خواهید کرد. پیروی از این دستورالعمل‌ها به کاهش خطر عوارض کمک می‌کند و تجربه جراحی ایمن را تضمین می‌کند.

عدم استفاده از سیگار قبل از جراحی بینی

اقدامات بعد از جراحی بینی گوشتی در شیراز

1. مراقبت‌های بعد از عمل:

پس از جراحی بینی گوشتی، دستورالعمل‌های دقیق مراقبت‌های بعد از عمل شامل بستن آتل یا گچ بر روی بینی، اجتناب از فعالیت‌های شدید و بالا نگه‌داشتن سر در هنگام خواب برای به‌حداقل‌رساندن تورم و… را از جراح خود در شیراز دریافت خواهید کرد.

2. نظارت و پیگیری:

قرار ملاقات‌های منظم با جراح به جراح اجازه می‌دهد تا بهبودی شما را ارزیابی کند، هر گونه پانسمان یا آتل را بردارد و هرگونه نگرانی را که ممکن است داشته باشید برطرف کند.

ملاقات با پزشک جراح برای ارزیابی بهبود شما بعد از عمل دماغ

3. محافظت از بینی

برای جلوگیری از ضربه تصادفی به بینی، مهم است که محتاط باشید و لباس‌های محافظ بپوشید، از نور مستقیم خورشید و خودداری از فعالیت‌های شدید اجتناب کنید.

محافظت از بینی برای جلوگیری از ضربه

4. دیگر اقداماتی که در ریکاوری بعد از عمل باید انجام دهید:

 • از کمپرس سرد استفاده کنید.
 • سرخود را بالا نگه دارید.
 • محل‌های برش را تمیز نگه دارید و به زخم‌هایتان دست نزنید.
 • هیدراته بمانید و غذاهای غنی از مواد مغذی را انتخاب کنید.
 • صبور باشید و استراحت کنید.

خطرات و عوارض رینوپلاستی بینی گوشتی در شیراز

درحالی‌که انجام عمل‌های رینوپلاستی بینی گوشتی، درصد موفقیت بالایی دارند، آگاهی از خطرات و عوارض احتمالی قبل از انجام عمل جراحی ضروری است. در این مقاله خطرات و عوارض عمل زیبایی بینی گوشتی را معرفی می‌کنیم و راهکارهایی برای کاهش این عوارض به زیبا جویان عزیز معرفی خواهیم کرد.

عوارض و خطرات انجام عمل رینوپلاستی بینی گوشتی

1. عفونت:

درحالی‌که عفونت در جراحی بینی نسبتاً نادر است، ممکن است رخ دهد و ممکن است به مراقبت و درمان فوری پزشکی نیاز داشته باشد.

عفونت بینی بعد از عمل جراحی دماغ

2. خونریزی:

خونریزی حین یا بعد از جراحی یک عارضه بالقوه است. جراحان اقدامات احتیاطی را برای به‌حداقل‌رساندن خونریزی در طول عمل انجام می‌دهند، اما خونریزی بیش از حد ممکن است نیاز به مداخله بیشتری داشته باشد

خون ریزی دماغ بعد از عمل

3. عوارض بیهوشی:

بیهوشی برای راحت و بدون درد بیماران در طول برخی از روش‌های جراحی استفاده می‌شود. اگرچه عوارض نادر است، اما خطر اندکی عوارض جانبی یا مسائل مربوط به بیهوشی وجود دارد.

عوارض بیهوشی عمل بینی

درحالی‌که جراحان ماهر برای رسیدن به نتیجه زیبایی‌شناختی مطلوب تلاش می‌کنند، این احتمال وجود دارد که نتایج انتظارات شما را برآورده نکنند.

5. عدم تقارن:

دستیابی به تقارن کامل چالش‌برانگیز است و ممکن است عدم تقارن جزئی پس از جراحی بینی گوشتی رخ دهد. درحالی‌که درجاتی از عدم تقارن در ویژگی‌های طبیعی صورت مشکلی ندارد.

ورم یک طرفه بینی بعد از جراحی دماغ گوشتی در شیراز

6. مشکلات تنفسی:

در برخی موارد، رینوپلاستی بینی گوشتی ممکن است به طور ناخواسته راه هوایی بینی را تحت‌تأثیر قرار دهد و منجر به مشکلات تنفسی شود.

مشکلات تنفسی بعد از عمل جراحی دماغ گوشتی در شیراز

7. زخم خارجی:

رینوپلاستی باز، ممکن است منجر به زخم قابل‌مشاهده روی بافت بین سوراخ‌های بینی شود

مدل عمل زیبایی بینی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی گوشتی در شیراز

راهکارهایی برای کاهش عوارض رینوپلاستی بینی گوشتی در شیراز

درحالی‌که در هر جراحی ممکن است عوارضی وجود داشته باشد، اما جراحان ماهر در شیراز، برای کاهش خطر پیامدهای نامطلوب، از همه توانشان بهره می‌برند. در ادامه راه حل‌هایی برای کمک به  حداقل رساندن عوارض و خطرات ناشی از رینوپلاستی بینی گوشتی، مورد بحث قرار می‌دهیم.

1. ارزیابی جامع و کامل قبل از عمل

2. انتخاب جراح ماهر در شیراز

3. ارتباطات روشن و بیان انتظارات به پزشک

4. اطمینان از توانایی پزشک در استفاده از تکنیک‌های جراحی پیشرفته

5.  توجه به دستورالعمل‌های مراقبت پس از عمل

6. اجتناب از مصرف دخانیات و برخی داروها

مشاوره برای کاهش عوارض رینو پلاستی گوشتی در شیراز

نکات پایانی در مورد بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز

در این مقاله شما با بهترین جراح بینی های گوشتی در شیراز و تمام اطلاعات مربوط به آن‌ها آشنا شدید. حواستان باشد هرگز در انتخاب جراح سهل‌انگاری نکنید؛ زیرا در غیر این صورت باید عواقب آن را به جان بخرید! همچنین احتمالا فکر می‌کنید همه پزشکان در جراحی تمامی مدل بینی ها (گوشتی و استخوانی) تخصص دارند؛ اما اینطور نیست! اگر بینی استخوانی دارید باید یک متخصص کاربلد در رینوپلاستی استخوانی بیابید برای آشنایی با معروف‌ترین پزشکان در این زمینه به صفحه بهترین جراح بینی استخوانی در شیراز سر بزنید.

به همین دلیل توصیه می‌کنم حتما در این زمینه با کارشناسان ما در ارتباط باشید؛ آن‌ها از صفر تا صد این مسیر همراهتان بوده و بهترین پزشک را بر اساس شرایطتان به شما معرفی می‌کنند

آیا پزشکان دیگری را برای این کار می‌شناسید؟ در قسمت زیر نظراتتان را نوشته و این مقاله کاربردی را برای افرادی که دنبال بهترین دکتر بینی گوشتی در شیراز می‌گردند نیز بفرستید.

سوالات متداول

آیا می‌شود جراحی بینی گوشتی را با روش‌های دیگر ترکیب کرد؟

بله جراحی بینی گوشتی را می‌توان با سایر روش‌های زیبایی صورت مانند بزرگ کردن چانه یا سپتوپلاستی ترکیب کرد. ترکیب رویه‌ها می‌تواند منجر به تحول جامع‌تر و هماهنگی بهتر صورت شود.

سن مناسب برای جراحی بینی گوشتی در شیراز چه سنی است؟

سن ایده آل برای جراحی بینی معمولاً بعد از رشد کامل بینی است که برای دختران 16 تا 18 سالگی و برای پسران 18 تا 20 سالگی است. با این حال، عوامل فردی و توصیه‌های جراح ممکن است متفاوت باشد.

جراحی بینی گوشتی در شیراز چقدر طول می‌کشد؟

مدت زمان جراحی بینی گوشتی بسته به پیچیدگی مورد و روش جراحی مورد استفاده (رینوپلاستی باز یا بسته) می‌تواند متفاوت باشد. به طور متوسط، جراحی ممکن است بین یک تا سه ساعت طول بکشد.

آیا جراحی بینی گوشتی دردناک است؟

در طول عمل جراحی، شما تحت بیهوشی خواهید بود، بنابراین هیچ دردی احساس نمی‌کنید. در طول دوره نقاهت مقداری ناراحتی و تورم انتظار می‌رود، اما برای کنترل آن داروهای مسکن تجویز می‌شود.

چقدر طول می‌کشد تا نتایج نهایی را ببینید؟

تورم اولیه ظرف چند هفته کاهش می‌یابد، اما ممکن است چندین ماه طول بکشد تا نتایج نهایی کاملاً آشکار شود.

آیا نتایج جراحی بینی گوشتی دائمی است؟

معمولاً بله به نوع روش و شرایط خاص بینی شما بستگی دارد. نتایج جراحی بینی عموماً دائمی است.

کدام یک از پزشکان برای جراحی بینی گوشتی مناسب‌تر است؟

این موضوع کاملا به شرایط بینی و همچنین سبک موردنظرتان بستگی دارد. هر کدام از پزشکان در سبک خاصی مهارت دارند؛ به همین دلیل حتما باید در این زمینه مشاوره شده و سپس تصمیم‌گیری کنید.

آیا بینی گوشتی پس از عمل برمی‌گردد؟

اگر بینی خود را نزد بهترین جراح بینی گوشتی در شیراز عمل کنید، اصلا امکان چنین چیزی وجود ندارد؛ زیرا این موضوع تا حدی به مهارت پزشک مربوط است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *