قطعاً شما برای تصمیم‌گیری به جزئیات دقیق و مشاوره تخصصی نیاز دارید؛ به همین دلیل توصیه می‌کنم حتماً عکس بینی‌تان را برای کارشناسان ما در تیم دکترلند بفرستید و یک راهنمایی رایگان و اختصاصی دریافت کنید.

حواستان باشد یافتن پزشک مناسب در این مسیر از همه چیز مهم‌تر است؛ بنابراین این موضوع را سرسری نگیرید و تمام جوانب را بسنجید.

جدول کامل بهترین جراحان بینی استخوانی در اصفهان

از بین تمام جراحانی که در اصفهان فعالیت می‌کنند، سه نفر در زمینه عمل بینی استخوانی تجربه و تخصص بسیار بالایی دارند. در جدول زیر تا حدودی با آن‌ها آشنا می‌شوید.

نام جراحسبک عملدستمزد
دکتر علی عقیلیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی25 تا 26 میلیون تومان (دارای تخفیف)
دکتر علی اصغر نریمانیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی35 میلیون تومان
دکتر مهشید خرده چیطبیعی / نیمه فانتزی35 تا 40 میلیون تومان

در بخش زیر به تمام اطلاعات موردنیاز و همچنین نمونه کارهای این افراد خواهیم پرداخت؛ بنابراین برای تصمیم‌گیری بهتر بخش زیر را بادقت بررسی کنید.

1. دکتر علی عقیلی

دکتر علی عقیلی
عنوانجزئیات
نام جراحعلی عقیلی
تخصصبورد تخصصی گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل25 تا 26 میلیون تومان (دارای تخفیف)
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلینیک جراحیبیمارستان فوق تخصصی گلستان

نمونه کار جراحی دکتر علی عقیلی

2. دکتر علی اصغر نریمانی

دکتر علی اصغر نریمانی
عنوانجزئیات
نام جراحعلی اصغر نریمانی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحیکاملیا / میلاد

نمونه کار جراحی دکتر علی اصغر نریمانی

3. دکتر مهشید خرده چی

دکتر مهشید خورده جی
عنوانجزئیات
نام جراحمهشید خورده چی
تخصصجراحی پلاستیک (فوق تخصص)
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 تا 40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحیکلینیک حراجی محدود / ام‌البنین/ نگار کاملیا

نمونه کار جراحی دکتر مهشید خورده چی

4. دکتر ایمان محمدی

دکتر ایمان محمدی
عنوانجزئیات
نام جراحایمان محمدی
تخصصمتخصص جراحی دهان و فک و صورت
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 تا 40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان الزهرا اصفهان

نمونه کار جراحی دکتر ایمان محمدی

5. دکتر فرهنگ مختاری نژاد

دکتر فرهنگ مختاری نژاد
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر فرهنگ مختاری نژاد
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان الزهرا اصفهان

نمونه کار جراحی دکتر فرهنگ مختاری نژاد

6. دکتر آزاده خردمند

دکتر آزاده خردمند
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر آزاده خردمند
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان تخصصی خانواده

نمونه کار جراحی دکتر آزاده خردمند

7. دکتر فرید دادور

دکتر فرید دادور
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر فرید دادور
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر فرید دادور

8. دکتر حنیف اخوت

دکتر حنیف اخوت
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر حنیف اخوت
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر حنیف اخوت

9. دکتر مریم رستمی

دکتر مریم رستمی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر مریم رستمی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر مریم رستمی

10. دکتر مسعود جعفری پور

دکتر مسعود جعفری پور
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر مسعود جعفری پور
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر مسعود جعفری پور

11. دکتر فهیمه بیاتی

دکتر فهیمه بیاتی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر فهیمه بیاتی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر فهیمه بیاتی

12. دکتر محمد مهدی طرزی

دکتر محمد مهدی طرزی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر محمد مهدی طرزی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر محمد مهدی طرزی

13. دکتر مسعود حیدری

دکتر مسعود حیدری
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر مسعود حیدری
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
تکنیک جراحیطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر مسعود حیدری

14. دکتر شهرام فاضلی

دکتر شهرام فاضلی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شهرام فاضلی
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر شهرام فاضلی

15. دکتر بیژن موحدیان

دکتر بیژن موحدیان
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر بیژن موحدیان
تخصصمتخصص جراحی فک، صورت و زیبایی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر بیژن موحدیان

16. دکتر امین قانعی

دکتر امین قانعی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر امین قانعی
تخصصمتخصص جراحی فک، صورت و زیبایی
تکنیک جراحیطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی55 روز
کلینیک جراحیمرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

نمونه کار جراحی دکتر امین قانعی

17. دکتر شهاب خسروی

دکتر شهاب خسروی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شهاب خسروی
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تکنیک جراحیفانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر شهاب خسروی

18. دکتر سهراب براتی

دکتر سهراب براتی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر سهراب براتی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیفانتزی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر سهراب براتی

19. دکتر شاهین بنایی

دکتر شاهین بنایی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شاهین بنایی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر شاهین بنایی

20. دکتر شبنم آذری

دکتر شبنم آذری
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شبنم آذری
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر شبنم آذری

21. دکتر شهریار لقمانی

دکتر شهریار لقمانی
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر شهریار لقمانی
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، متخصص جراحی عمومی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلینیک جراحیبیمارستان الزهرا

نمونه کار جراحی دکتر شهریار لقمانی

22. دکتر مهدی صفاری

دکتر مهدی صفاری
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر مهدی صفاری
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر مهدی صفاری

23. دکتر مهدی قدیری

دکتر مهدی قدیری
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر مهدی قدیری
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل55 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی35 روز
کلینیک جراحی

نمونه کار جراحی دکتر مهدی قدیری

24. دکتر سجاد آرمان فر

دکتر سجاد آرمان فر
عنوانجزئیات
نام جراحدکتر سجاد آرمان فر
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی55 روز
کلینیک جراحیبیمارستان شریعتی

نمونه کار جراحی دکتر سجاد آرمان فر

تخصص و سبک جراحی دکتر خرده چی در نمونه کارهای او مشخص است. در بخش زیر تعدادی از تصاویر قبل و بعد از عمل بیماران او را می‌بینید.

تا اینجا شما با بهترین جراح بینی استخوانی در اصفهان آشنا شدید. حتماً می‌دانید این روزه به دلیل تقاضای زیاد افراد، چقدر دریافت نوبت ویزیت سخت است. یک خبر برایتان داریم؛ شما با کمک مشاوران ما در مجموعه دکتر لند نوبت ویزیت و حتی عمل فوری دریافت خواهید کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

لیست کامل جراحان بینی استخوانی در اصفهان + میزان دستمزد

در این بخش جدول و لیست کاملی از تمام جراحان بینی استخوانی در اصفهان به همراه هزینه عمل هر کدام را مشاهده می‌کنید.

نام جراحهزینه عمل
دکتر سجاد آرمان فر55 میلیون تومان
دکتر فرهنگ مختاری نژاد35 میلیون تومان
دکتر مجید برامتی40 میلیون تومان
دکتر مهدی صفاریبالای 60 میلیون تومان
دکتر شهاب خسروی50 میلیون تومان
دکتر شهرام فاضلی40 میلیون تومان
دکتر شبنم آذری70 میلیون تومان
دکتر مسعود حیدری30 میلیون تومان
دکتر آزاده کازرونی55 میلیون تومان
دکتر شاهین بنایی40_50 میلیون تومان
دکتر امین کالکو20_30 میلیون تومان
دکتر علی رضا مجلسی60 میلیون تومان
دکتر عسکر زاده75 میلیون تومان
دکتر خردمند80 میلیون تومان
دکتر مجید راستی40_50 میلیون تومان
دکتر علی رضا پورصدیقی65 میلیون تومان
دکتر احسان مشتقی75 میلیون تومان
دکتر امین قانعی60_70 میلیون تومان
دکتر دادور30 میلیون تومان
دکتر محمود عمرانی فرد45 میلیون تومان
دکتر جعفری پور50_60 میلیون تومان
دکتر محمدمهدی طرزی50 میلیون تومان
دکتر علی علوی راد55 میلیون تومان
دکتر مهرداد ادیب پارسا45 میلیون تومان
دکتر شهریار لقمانی70 میلیون تومان
دکتر سلیمان زندی80 میلیون تومان
دکتر محمدرضا آیتی55 میلیون تومان
دکتر مسعود جعفری پور65 میلیون تومان
دکتر ایمان محمدیبالای 60 میلیون تومان
دکتر حنیف اخوت30 _ 40 میلیون تومان
دکتر بیژن موحدیان60 ‌_70 میلیون تومان
دکتر جلال‌الدین شریعت55 میلیون تومان
دکتر غلام رضا فیروزه‌ای45 میلیون تومان
دکتر حسین عبدالیبالای 50 میلیون تومان
دکتر فهیمه بیاتی85 میلیون تومان
دکتر سهراب براتی40 میلیون تومان
دکتر مریم رستمی70 میلیون تومان
دکتر علی رضا خدامی55 میلیون تومان
دکتر مهدی قدیری45 میلیون تومان
دکتر علیرضا پورصیرفی70 میلیون تومان
دکتر مینا نجارزاده65 میلیون تومان

با وجود تعداد زیاد این پزشکان، احتمالاً کمی برای تصمیم‌گیری سردرگم شده‌اید. در بخش زیر به شما کمک می‌کنیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

در انتخاب جراح خود به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب پزشک مهم‌ترین و سخت‌ترین کار شما در روند جراحی بینی‌تان است؛ بنابراین حواستان باشد در این زمینه اشتباهی انجام ندهید. برای یافتن پزشک مناسب باید حتماً تمام ویژگی‌های زیر را در نظر بگیرید.

  • پزشک مورد نظر باید تجربه و تخصص بسیار بالایی در عمل بینی‌های استخوانی داشته باشد.
  • نمونه‌ کارهای واقعی و از زوایای مختلف به شما نشان دهد.
  • صبور، شنونده و دارای اخلاق حرفه‌ای باشد.
  • با تیم و کارکنان حرفه‌ای و متخصص همکاری کند.
  • تمام سؤالات و نگرانی‌های شما را قبل از عمل برطرف کند.
  • مشاوره‌های تخصصی، صادقانه و به اندازه را به شما ارائه دهد.
  • هنر زیبایی شناسی داشته باشد و بهترین فرم بینی را با توجه به چهره‌تان پیشنهاد دهد.
نکات قابل توجه در انتخاب جراح مناسب برای عمل بینی استخوانی در اصفهان

تمام این موارد بسیار مهم هستند و در زمان تحقیق باید آن‌ها را در نظر بگیرید. پیشنهاد می‌کنم حتماً در این زمینه از کارشناسان ما کمک بگیرید؛ زیرا آن‌ها تمام این تحقیقات را انجام داده‌اند و اطلاعات کاملی در مورد جراحان بینی شهر شما دارند.

کدام جراح برای شما مناسب‌تر است؟

تمام جراحانی که در بخش اول معرفی کردیم، از بهترین پزشکان در زمینه عمل بینی استخوانی هستند. با این وجود شما باید حتما متناسب با شرایط خود، پزشکتان را انتخاب کنید.

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم از تجربه کارشناسان ما در دکترلند کمک بگیرید. زیرا آن‌ها با بررسی و معاینه دقیق بینی و باتوجه به بودجه، سبک موردعلاقه و همچنین انتظارات، مناسب‌ترین و بهتریم جراح بینی استخوانی در اصفهان را به شما معرفی می‌کنند. برای دریافت مشاوره رایگان و تخصصی با ما تماس بگیرید و عکس بینی‌تان را نیز برای ما بفرستید.

تیم ما مزایا و خدمات بسیار زیادی را به زیبا جویان خود ارائه می‌دهد. اگر از بابت هزینه‌ها نگرانی دارید، از تخفیفات ویژه، پرداخت اقساطی و هزینه‌‌های مناسب دکترلند استفاده کنید.

علاوه بر این موارد ما نگرانی تمام افراد ساکن شهرستان را نیز برطرف می‌کنیم. اگر از شهرستان قصد جراحی بینی خود را دارید، توصیه می‌کنم برای دریافت نتیجه بهتر به شهرهایی مثل اصفهان و تهران مراجعه کنید. تیم ما در تمام مراحل همراهتان است و علاوه بر معرفی پزشکان برتر، در تهیه اسکان نیز به شما کمک می‌کند. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دریافت مشاوره رایگان از دکتر لند

توصیه‌های پایانی در مورد بهترین جراح بینی استخوانی در اصفهان

در این مقاله تمام اطلاعات لازم در مورد بهترین دکتر عمل بینی استخوانی در اصفهان را توضیح دادیم. در انتها توصیه می‌کنم هرگز بی‌گدار به آب نزنید و تنها بر اساس شنیده‌هایتان تصمیم نگیرید؛ زیرا در صورت انتخاب پزشک اشتباه، تا آخر عمر پشیمان خواهید بود!

حتماً برای تصمیم‌گیری بهتر با افراد باتجربه در این زمینه مشورت کنید. مشاوران ما در این زمینه به‌صورت کاملاً صادقانه شما را راهنمایی و تمام سؤالاتتان را برطرف می‌کنند. برای شاخت بهترین دکتر بینی گوشتی اصفهان به این صفحه راجعه کنید.

آیا سؤال یا ابهامی در این زمینه دارید؟ نظرات خود را در بخش زیر بنویسید و این مقاله بسیار مفید را برای افرادی که قصد جراحی بینی استخوانی خود در اصفهان را دارند نیز بفرستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *