اگر نیاز به اطلاعات دقیق و ویزیت فوری دارید، عکس بینی خود را برای مشاوران ما در مجموعه دکترلند بفرستید و یک مشاوره رایگان دریافت کنید.

حتماً می‌دانید که بیشتر جراحان بینی در پایتخت فعالیت می‌کنند و همین موضوع کار شما را بسیار سخت می‌کند. تیم ما با بررسی نمونه کارها و سوابق جراحان مختلف، بهترین آن‌ها را گلچین کرده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

جدول معروف‌ترین و بهترین جراحان بینی استخوانی در تهران

بهترین پزشکان عمل بینی استخوانی در تهران فعالیت می‌کنند. در جدول زیر با 7 مورد از باتجربه‌ترین این افراد و اطلاعات مربوط به آن‌ها آشنا می‌شوید.

نام جراحسبک عملدستمزد
دکتر غزال نوروزیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی20 تا 22 میلیون تومان
دکتر حمید نوریطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی20 میلیون تومان
دکتر غلامرضا نواییطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی18 تا 20 میلیون تومان
دکتر محمدرضا نجفیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی40 تا 45 میلیون تومان
دکتر علی عقیلیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی25 تا 26 میلیون تومان (دارای تخفیف)
دکتر شعبانی نیاطبیعی / فانتزی / نیمه فانتزی30 تا 40 میلیون تومان
دکتر لیلا اکبریطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی35 میلیون تومان

تمام این جراحان در زمینه عمل بینی‌های استخوانی تجربه و تخصص بالایی دارند. قطعاً برای تصمیم‌گیری شما نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؛ به همین دلیل ما تمام این پزشکان را در بخش زیر به طور مفصل و با جزئیات به شما معرفی می‌کنیم.

علاوه بر این برای تصمیم‌گیری بهتر نیز در هر بخش نمونه کارهای پزشک مربوطه را برایتان به نمایش می‌گذاریم.

1. دکتر حمید نوری

عنوانجزئیات
نام جراححمید نوری
تخصص
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل20 تا 22 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلینیک جراحیکلینیک خصوصی دارد (تیارا)
مشاوره رایگاندارد

نمونه کار دکتر حمید نوری

2. دکتر غزال نوروزی

دکتر غزال نوروزی
عنوانجزئیات
نام جراحغزال نوروزی
تخصصگوش و حلق و بینی و زیبایی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل20 تا 22 میلیون
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلینیک جراحیبهمن
مشاوره رایگاندارد

نمونه کار دکتر غزال نوروزی

3. دکتر غلام رضا نوایی

عنوانجزئیات
نام جراحغلام رضا نوایی
تخصصجراحی پلاستیک با 27 سال سابقه جراحی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل20 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کیلنیک جراحیکلینیک خصوصی دارد (شقایق)
مشاوره رایگاندارد

4. دکتر محمد رضا نجفی

دکتر محمد رضا نجفی
عنوانجزئیات
نام جراحمحمد رضا نجفی
تخصصگوش و حلق و بینی و زیبایی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 تا 45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی90 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر محمد رضا نجفی

5. دکتر علی عقیلی

دکتر علی عقیلی
عنوانجزئیات
نام جراحعلی عقیلی
تخصصبرد تخصصی گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل25 تا 26 میلیون تومان (دارای تخفیف)
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحیبیمارستان فوق تخصصی گلستان
مشاوره رایگاندارد

نمونه کاردکتر علی عقیلی

6. دکتر حبیب سهرابی

دکتر حبیب سهرابی
عنوانجزئیات
نام جراححبیب سهرابی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل28 تا 32 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحیکلینیک خصوصی بهمن
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر حبیب سهرابی

7. دکتر شهریار شعبانی نیا

دکتر شهریار شعبانی نیا
عنوانجزئیات
نام جراح شهریار شعبانی نیا
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل30 تا 40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحینوین دیگان
مشاوره رایگاندارد

نمونه کار دکتر شهریار شعبانی نیا

8. دکتر لیلا اکبری

دکتر لیلا اکبری
عنوانجزئیات
نام جراحلیلا اکبری
تخصص
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر لیلا اکبری

9. دکتر مهدی احمدی

دکتر مهدی احمدی
عنوانجزئیات
نام جراحمهدی احمدی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحیکیلینیک نیکان
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر مهدی احمدی

10. دکتر بهزاد فرخی

دکتر بهزاد فرخی
عنوانجزئیات
نام جراحبهزاد فرخی
تخصصمتخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر بهزاد فرخی

11. دکتر مانی آرش راد

دکتر مانی آرش راد
عنوانجزئیات
نام جراحمانی آرش راد
تخصصمتخصص جراحی فک و صورت
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی60 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر مانی آرش راد

12. دکتر رزینا بشارتی زاده

دکتر رزیتا بشارتی زاده
عنوانجزئیات
نام جراحرزینا بشارتی زاده
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر رزینا بشارتی زاده

13. دکتر سارا ارژنگ

دکتر سارا ارژنگ
عنوانجزئیات
نام جراحسارا ارژنگ
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر سارا ارژنگ

14. دکتر بابک محی

دکتر بابک محی
عنوانجزئیات
نام جراحبابک محی
تخصصگوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر بابک محی

14. دکتر رضا کریمیان

دکتر رضا کریمیان
عنوانجزئیات
نام جراحرضا کریمیان
تخصصمتخصص جراحی عمومی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر رضا کریمیان

15. دکتر اسماعیل زارع

دکتر اسماعیل زارع
عنوانجزئیات
نام جراح اسماعیل زارع
تخصصمتخصص جراحی عمومی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر اسماعیل زارع

16. دکتر مسعود حسن پور

دکتر مسعود حسن پور
عنوانجزئیات
نام جراحمسعود حسن پور
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی زیبایی بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر مسعود حسن پور

17. دکتر محمد حسین جلالی

دکتر محمد حسین جلالی
عنوانجزئیات
نام جراحمحمد حسین جلالی
تخصصگوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی55 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر محمد حسین جلالی

18. دکتر میترا علامه

دکتر میترا علامه
عنوانجزئیات
نام جراحمیترا علامه
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر میترا علامه

19. دکتر کتایون انصاری

دکتر کتایون انصاری
عنوانجزئیات
نام جراحکتایون انصاری
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر کتایون انصاری

20. دکتر محمد بلاغی

دکتر محمد بلاغی
عنوانجزئیات
نام جراحمحمد بلاغی
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی /فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی30 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر محمد بلاغی

21. دکتر احمد علی رجب پور

دکتر احمد علی رجب پور
عنوانجزئیات
نام جراحاحمد علی رجب پور
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر احمد علی رجب پور

22. دکتر پارسا چراغی پور

دکتر پارسا چراغی پور
عنوانجزئیات
نام جراحپارسا چراغی پور
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر پارسا چراغی پور

23. دکتر بهرام بادامچی

دکتر بهرام بادامچی
عنوانجزئیات
نام جراحبهرام بادامچی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی و جرحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی
هزینه عمل35 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر بهرام بادامچی

24. دکتر حمیدرضا حسنانی

دکتر حمیدرضا حسنانی
عنوانجزئیات
نام جراححمیدرضا حسنانی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی و جرحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر حمیدرضا حسنانی

25. دکتر شاهین فتح سامی

دکتر شاهین فتح سامی
عنوانجزئیات
نام جراحشاهین فتح سامی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی و جرحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل40 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی50 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر شاهین فتح سامی

26. دکتر احسان شفیعی

دکتر احسان شفیعی
عنوانجزئیات
نام جراحاحسان شفیعی
تخصصمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر احسان شفیعی

27. دکتر پریا صالحی

دکتر پریا صالحی
عنوانجزئیات
نام جراحپریا صالحی
تخصصمتخصص گوش، حلق و بینی(ENT)
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی45 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر پریا صالحی

28. دکتر پریسا قاسمی

دکتر پریسا قاسمی
عنوانجزئیات
نام جراحپریسا قاسمی
تخصصتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل55 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر پریسا قاسمی

29. دکتر مهدی بخشایی

دکتر مهدی بخشایی
عنوانجزئیات
نام جراحمهدی بخشایی
تخصصمتخصص گوش و حلق و بینی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل50 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی40 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر مهدی بخشایی

30. دکتر حسین ابدالی

دکتر حسین ابدالی
عنوانجزئیات
نام جراححسین ابدالی
تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تکنیک جراحیطبیعی / نیمه فانتزی / فانتزی
هزینه عمل45 میلیون تومان
زمان انتظار نوبت دهی55 روز
کلنیک جراحی
مشاوره رایگانندارد

نمونه کار دکتر حسین ابدالی

قطعاً اولین کاری که همه ما برای تحقیق در مورد پزشک موردنظرمان انجام می‌دهیم، بررسی نمونه کارهای اوست. برای راحتی شما در این بخش تعدادی از تصاویر قبل و بعد دکتر اکبری را به نمایش می‌گذاریم.

تا این جا شما با بهترین جراحان بینی استخوانی در تهران آشنا شدید. همان‌طور که می‌بینید مدت زمان انتظار نوبت‌دهی هر کدام بالای 1 ماه است. اگر عجله دارید، با کارشناسان ما در دکترلند در ارتباط باشید و نوبت ویزیت فوری و نیم‎‌بها از آن‌ها دریافت کنید.

علاوه بر این امکان ویزیت آنلاین نیز برای شما وجود دارد. برای این کار عکس بینی خود را برای مشاوران ما بفرستید و علاوه بر معاینه، از مشاوره تخصصی و رایگان آن‌ها نیز بهره‌مند شوید.

آشنایی با تمام جراحان بینی استخوانی در تهران

پزشکان بسیار زیادی در زمینه عمل بینی استخوانی در تهران فعالیت می‌کنند. در بخش بالا ما تعدادی از بهترین آن‌ها را گلچین کردیم؛ اما در جدول زیر با تمام جراحان بینی استخوانی در این شهر و هزینه جراحی آن‌ها آشنا می‌شوید.

نام جراحهزینه عمل
دکتر بشارتیبین 40_50 میلیون تومان
دکتر لیلا ملکی55 میلیون تومان
دکتر بابک مهی40 میلیون تومان
دکتر رضا کریمیان60 میلیون تومان
دکتر جاودانی45 میلیون تومان
دکتر حسام جهاندیده50_60 میلیون تومان
دکتر ابراهیم رسپا43 میلیون تومان
دکتر سحراب پور75 میلیون تومان
دکتر جواد یزدانی60 میلیون تومان
دکتر بیگدلی70 میلیون تومان
دکتر فرزاد نیکوسرشتبین 45_50 میلیون تومان
دکتر علی جعفریبالای 60 میلیون تومان
دکتر مسعود حسن پور55 میلیون تومان
دکتر مقدمیان30_40 میلیون تومان
دکتر امیر احمدی60_70 میلیون تومان
دکتر کمیجانی45 میلیون تومان
دکتر حسینی نژادبالای 50 میلیون تومان
دکتر جهانیان25_30 میلیون تومان
دکتر محمدحسین جلالی35 میلیون تومان
دکتر پیمان برومند70 میلیون تومان
دکتر امین نیازی50 میلیون تومان
دکتر رضا رجایی30_40 میلیون تومان
دکتر حمیدرضا نوری65 میلیون تومان
دکتر افلاکی50 میلیون تومان
دکتر خدیوی75 میلیون تومان
دکتر کیانا کیا50_60 میلیون تومان
دکتر میترا علامه55 میلیون تومان
دکتر شهریار یهیوی65 میلیون تومان
دکتر فریدونی75 میلیون تومان
دکتر علی جاودانی40_50 میلیون تومان
دکتر احمدرضا رجایی60 میلیون تومان
دکتر کتایون انصاری40 میلیون تومان
دکتر علی شهابی80 میلیون تومان
دکتر همزاده35 میلیون تومان
دکتر زینعلی60 میلیون تومان
دکتر صالح راد70 ‌_80 میلیون تومان
دکتر علی اکبر عطایی35 میلیون تومان
دکتر اسماعیل زارع50 ‌ میلیون تومان
دکتر شرفیان80 میلیون تومان
دکتر صباغی40‌ میلیون تومان
دکتر برومند75 میلیون تومان
دکتر امین آملی70 میلیون تومان
دکتر شادابی60 میلیون تومان
دکتر عالمیان40 میلیون تومان
دکتر اسکندر زاده45 میلیون تومان
دکتر داریوش نصیری20 ‌_30 میلیون تومان
دکتر سمواتی65 میلیون تومان
دکتر مهدوی35 میلیون تومان
دکتر گنجه خسروی45 میلیون تومان
دکتر سرایی65 میلیون تومان
دکتر امید ثابت مهر30 میلیون تومان
دکتر سعید حسینی55 میلیون تومان
دکتر احسان شفیعی80 میلیون تومان
دکتر پریا صالحی40 میلیون تومان
دکتر حسین ابدالی55 میلیون تومان
دکتر طاهریان45 میلیون تومان
دکتر علی زین70 میلیون تومان
دکتر مسعود یزدانی45 میلیون تومان
دکتر شهسواری40 میلیون تومان
دکتر علی باقری حقبالای 50 میلیون تومان
دکتر ابوالفضل طاهری80 میلیون تومان
دکتر مهدی بخشایی65 میلیون تومان
دکتر پریسا قاسمی75 میلیون تومان
دکتر علی عباسی30 میلیون تومان
دکتر مجتبی ملکی45 میلیون تومان
دکتر بابک خسرویان40_50 میلیون تومان
دکتر کیوان خوش خوبالای 50 میلیون تومان
دکتر ماریا مرادی60 میلیون تومان
دکتر پیمان دبیر مقدم80 میلیون تومان
دکتر آیه شهابی پور60_70 میلیون تومان
دکتر سید محمد دولابی70 میلیون تومان
دکتر محمدرضا مقدم نیا45_50 میلیون تومان
دکتر مهدی احمدی60_70 میلیون تومان
دکتر احمد رجب پور55 میلیون تومان
دکتر حامد عباسی50 میلیون تومان

در انتخاب جراح خود باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب جراح مناسب یکی از مهم‌ترین نکات برای عمل بینی استخوانی است و اصول خودش را دارد. به طور کلی یک پزشک مناسب و ماهر خصوصیاتی دارد که او را از سایر جراحان متمایز می‌کند. در بخش زیر تعدادی از ویژگی‌های یک دکتر عمل بینی خوب را بررسی می‌کنیم:

  • دارای تجربه بسیار زیاد در جراحی بینی‌های استخوانی
  • خوش‌برخورد و دارای اخلاق حرفه‌ای
  • رفع تمام سؤالات و دغدغه‌های زیبا جو قبل از عمل
  • پیشنهاد بهترین فرم بینی متناسب با چهره هر فرد
  • ارائه مشاوره‌های صادقانه
  • همکاری با تیم پزشکی حرفه‌ای
  • ارائه نمونه کار از زوایای مختلف

این موارد از اصلی‌ترین ویژگی‌های یک جراح بینی استخوانی موفق هستند. با وجود تمام این موارد یافتن بهترین جراح بینی استخوانی در تهران کمی سخت به نظر می‌رسد؛ به همین دلیل توصیه می‌کنم حتماً در این زمینه از تیم تخصصی دکترلند کمک بگیرید.

مهم ترین نکات برای عمل بینی استخوانی در تهران

 کدام دکتر برای شما مناسب است؟

به طور کلی پزشکی برای شما مناسب است که تمام ویژگی‌های بالا را داشته باشد. البته باید بدانید بینی و شرایط افراد با هم متفاوت است؛ به همین دلیل جراحی که دوستتان از او رضایت دارد، شاید برای شما مناسب نباشد!

به همین دلیل توصیه می‌کنم حتماً در این زمینه با کارشناسان ما مشورت کنید؛ آن‌ها با بررسی دقیق بینی شما، بر اساس سلیقه، انتظارات و بودجه‌تان بهترین و مناسب‌ترین دکتر عمل بینی استخوانی در تهران را به شما معرفی می‌کنند.

علاوه بر این شما با کمک تیم دکتر لند از مزایای دیگری مثل هزینه بسیار مناسب، امکان پرداخت اقساطی و تخفیف‌های ویژه برای جراحی بینی خود نیز بهره‌مند می‌شوید.

علاوه بر این موارد یک خبر خوب برای افراد ساکن شهرستان داریم؛ شما با کمک کارشناسان و متخصصان تیم ما تجربه‎‌ای بسیار عالی از عمل بینی خود خواهید داشت. ما از صفر تا صد این مسیر همراهتان هستیم و دغدغه‌هایی مثل یافتن پزشک و تهیه اسکان را نیز از روی دوشتان برمی‌داریم. برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

نکات پایانی در مورد بهترین دکتر عمل بینی استخوانی در تهران

در این مقاله با تمام اطلاعات لازم در مورد بهترین جراح بینی استخوانی در تهران آشنا شدید. توصیه می‌کنم تحقیق در این زمینه را جدی بگیرید و تا زمانی که از انتخاب جراح خود صددرصد مطمئن نشده‌اید، برای جراحی بینی‌تان اقدام نکنید. همچنین در صورتی که دماغ شما گوشتی است حتما به صفحه بهترین جراح بینی گوشتی تهران سر بزنید.

برای تصمیم‌گیری بهتر پیشنهاد می‌کنم حتماً مشاوره‌های کارشناسان ما را امتحان کنید؛ آن‌ها تمام سؤالاتتان را برطرف و برترین پزشکان را به شا معرفی می‌کنند.

نظرات و تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید و این مقاله بسیار کاربردی را برای تمام زیبا جویان بفرستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *